Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Karolus A.: A mechanical oscillator of constant frequency. U. S. Patent 1,763853.
[2] Hagland H. H.: Tuning forks. U. S. Patent 1,715324.
[3] Eisenhour B.: Compensated Tuning Fork. U. S. Patent 1,880923.
[4] Michaels S. E.: Tuning Fork. U. S. Patent 2,247960.
[5] Petržilka V., Kotler A.: Věstník královské české společnosti nauk, roč. 1947, čís. IX (1948).
[6] Gorelik: Kolebania i volny. Gos. izd. těch. teoretič. lit., Moskva 1950.
[7] Míšek K.: Čas. pro pěst. mat. a fys., roč. 2 (1953), č. 2.
Partner of
EuDML logo