Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ladička s nulovým teplotním koeficientem frekvence (Czech)
Author: Veselý, V.
Author: Petržílka, V.
Language: Czech
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 3
Issue: 1
Year: 1953
Pages: 49-52
Summary lang: Russian
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-09-25T06:58:48Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126834
.
Reference: [1] Karolus A.: A mechanical oscillator of constant frequency.U. S. Patent 1,763853.
Reference: [2] Hagland H. H.: Tuning forks.U. S. Patent 1,715324.
Reference: [3] Eisenhour B.: Compensated Tuning Fork.U. S. Patent 1,880923.
Reference: [4] Michaels S. E.: Tuning Fork.U. S. Patent 2,247960.
Reference: [5] Petržilka V., Kotler A.: .Věstník královské české společnosti nauk, roč. 1947, čís. IX (1948).
Reference: [6] Gorelik: Kolebania i volny.Gos. izd. těch. teoretič. lit., Moskva 1950.
Reference: [7] Míšek K.: .Čas. pro pěst. mat. a fys., roč. 2 (1953), č. 2.
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_03-1953-1_11.pdf 653.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo