Previous |  Up |  Next

Article

Title: Východozápadní asymetrie kosmického záření na 48°N geomagnetické šířky (Slovak)
Title: Восточно-западная несимметрия космического излучения при 48° геомагнитной широты (Russian)
Author: Dubinský, J.
Author: Chaloupka, P.
Author: Pernegr, J.
Language: Slovak
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1954
Pages: 237-241
Summary lang: Russian
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-09-25T07:02:45Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/126855
.
Reference: [1] Klein O.: .Nature 161, 897 (1948). Zbl 0030.19602
Reference: [2] Hutschinson G. W.: .Phil. Mag. 43. 847 (1952).
Reference: [3] Šklovskij I. S.: .Astr. žurnál 30, No 1 (1953).
Reference: [4] Johnson T. H.: .Phys. Rev. 48, 287 (1935). Zbl 0011.11301
Reference: [5] Störmer C.: .Zeitsch. f. Astrophys. 1, 237 (1930).
Reference: [6] Wilson J. G: .Progress in Cosmic Ray Physics, Amsterdam 1952. Zbl 0049.14204
Reference: [7] Vernov S. N., Kulikov A. M.: .DAN SSSR 61, No 6 (1948).
Reference: [8] Bhowmik B., Balwa G. S. : .Phys. Rev. 87, 530 (1952).
Reference: [9] Petržílka V., Tomášková L., Pernegr J.: .Kosmické záření, ČSAV (1953).
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_04-1954-4_6.pdf 923.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo