Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kotzig A.: O rovnovážně orientovaných konečných grafoch. Časop. pěstov. mat. 84 (1959), 31-45. MR 0105119
[2] Berge C.: The theory of graphs and its applications. London - New York 1962. MR 0132541 | Zbl 0097.38903
Partner of
EuDML logo