Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Riordan J.: An Introduction to Combinatorial Analysis. New York 1958. MR 0096594 | Zbl 0078.00805
[2] Bučko M.: O niektorých problémoch z teórie permutacií. Sborník vědeckých prác VŠT v Košiciah 1966 (v tlači).
Partner of
EuDML logo