Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Gyarmathi L.: Konstruktive Lősung der Apollonius-Aufgabe im n-dimensionalen Raum durch Benützung einer Erweiterung der zyklographischen Abbildung auf mehrdimensionale Räume. Puble. math. 1 (1949), 123-128. MR 0037520
[2] Harant M.: Kótovano-axionometrická zobrazovacia metóda vo štvorrozmernom euklidovskom priestore. Spisy vyd. Přírodověd. fak. Masarykovy univ. (1956), 455-485. MR 0096163
[3] Harant M.: Teória nadkvadrík vo štvorrozmernom euklidovskom priestore, ktorých stredy vyplňajú stredový útvar. Acta Fac. rerum natur. Univ. Comenianne. Math. 2 (1957), 25-47. MR 0097019
[4] Klíma J.: Deskriptivní geometrie čtyřrozměrného prostoru. Sborník VŠT, 14 (1938).
[5] Seifert L.: Cyklografie. Praha 1949.
Partner of
EuDML logo