Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] BOSÁK J.: On radicals of semigroups. Mat. časop. 18, 1968, 204-212. MR 0240226 | Zbl 0169.33301
[2] ŠULKA R.: О нильпотентных элементах, идеалах и радикалах полугруппы. Mat.-fyz. časop. 13, 1963, 209-222. MR 0199297 | Zbl 0134.25902
[3] KUCZKOWSKI J. E.: On radicals in a certain class of semigroups. Mat. časop. 20, 1970, 278-280. MR 0304518 | Zbl 0228.20044
Partner of
EuDML logo