Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] BORŮVKA O.: Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung. Berlin, 1967.
[2] KRBIĽA J.: Vyšetrovanie kvadratických funkcionál. In: Sborník prací Vysoké školy dopravní a Výskumného ústavu dopravního, 25, 1969.
[3] KRBIĽA J.: Sufficient conditions for definiteness of linear differential equation of the second order. In: Sborník prácí Vysokej školy dopravní a Výskumného ústavu dopravního (to appear).
Partner of
EuDML logo