Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] G. Mammana: Decomposizione delle espressioni differenziali lineari omogenee in prodotti di fattori simbolici e applicazione relativa allo studio delle equazioni differenziali lineari. Math. Zeitschrift 33 (1931), 186-231. MR 1545209 | Zbl 0001.01504
[2] M. Ráb: Oscilační vlastnosti integrálů diferenciální lineární rovnice 3. řádu. Práce Brněnské zákl. ČSAV XXVII (1955), 349-360. MR 0080821
[3] Г. Сансоне: Обыкновенные дифференциальные уравнения. I, II. Mocквa 1953. Zbl 1151.94459
[4] M. Zlámal: Asymptotic properties of the solutions of the third order linear differential equations. Spisy přír. fak. MU 329 (1951), 159-167. MR 0057412
Partner of
EuDML logo