Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. Horák Z.: Úvod do molekulové a atomové fysiky. SNTL 1956.
2. Joos G.: Lehrbuch der theoretischen Physik. 8. vyd., Leipzig; 1954.
3. Horák Z.: Zobecnění normálního zákona chyb. Čs. čas. Fys. 3, 1953, 348-365.
Partner of
EuDML logo