Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Eliaš J.: O operátorovej metóde riešenia diferenčných rovnic. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 8 (1958), 203-227. MR 0105573
[2] Mikusiňski J. G.: Sur les fondaments du calcul opératoire. Studia Mathematica 11 (1950), 41-70. MR 0036949
[3] Ryll Nardzewski C.: Sur le corps opérateurs de Mikusiňski. Studia Mathematica 14 (1954), 247-248. MR 0068744
[4] Nőrlund N. E.: Differenzenrechnung. Berlín 1924.
Partner of
EuDML logo