Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] BERGE C.: Graphes et hypergraphes. Dunod, Paris 1970. MR 0357173 | Zbl 0213.25702
[2] NOVÁK J.: Über gewisse minimale Systéme von k-Tupeln. CMUC 11, 1970, 397-402. MR 0269518 | Zbl 0206.29302
[3] NOVÁK J.: Eulerovské grafy bez trojúhelníků s maximálním počtem hran. In: Sborník vědeckých prací VŠST, Liberec 1971.
[4] NOVÁK J.: Příspěvek k teorii kombinaci. Čas. pěst. mat. 88, 1963, 129-141. MR 0159761
[5] NOVÁK J.: Užití kombinatoriky ke studiu rovinných konfigurací (124, 163). Časop. pěst. mat. 84, 1959, 257-282. MR 0130587
[6] SCHÖNHEIM J.: On maximal systems of k-tuples. Studia scient. math. hung. 1, 1966. 363-368. MR 0202623 | Zbl 0146.01403
Partner of
EuDML logo