Previous |  Up |  Next

Article

Title: Edge Bases of Complete Uniform Hypergraphs (English)
Author: Novák, Jiří
Language: English
Journal: Matematický časopis
ISSN: 0025-5173
Volume: 24
Issue: 1
Year: 1974
Pages: 43-57
.
Category: math
.
MSC: 05A05
MSC: 05C35
MSC: 05C99
idZBL: Zbl 0273.05132
idMR: MR0357242
.
Date available: 2009-09-25T08:28:12Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/127056
.
Reference: [1] BERGE C.: Graphes et hypergraphes.Dunod, Paris 1970. Zbl 0213.25702, MR 0357173
Reference: [2] NOVÁK J.: Über gewisse minimale Systéme von k-Tupeln.CMUC 11, 1970, 397-402. Zbl 0206.29302, MR 0269518
Reference: [3] NOVÁK J.: Eulerovské grafy bez trojúhelníků s maximálním počtem hran.In: Sborník vědeckých prací VŠST, Liberec 1971.
Reference: [4] NOVÁK J.: Příspěvek k teorii kombinaci.Čas. pěst. mat. 88, 1963, 129-141. MR 0159761
Reference: [5] NOVÁK J.: Užití kombinatoriky ke studiu rovinných konfigurací (124, 163).Časop. pěst. mat. 84, 1959, 257-282. MR 0130587
Reference: [6] SCHÖNHEIM J.: On maximal systems of k-tuples.Studia scient. math. hung. 1, 1966. 363-368. Zbl 0146.01403, MR 0202623
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_24-1974-1_6.pdf 1.266Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo