Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 5, 1876 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

49-66 O kvaternionech. [I.].  Studnička, František Josef
67-77 Geometrie kruhu. [II.].  Zahradník, Karel
77-81 O vědeckých základech umění kreslitelského. [II.].  Kuchynka, M.
82-87 Součty celých v lomené arithmetické posloupnosti. [II.].  Šimerka, Václav
88-91 O původu a rozvoji nauky o determinantech. [III.].  Studnička, František Josef
92-93 Úlohy.  
93-96 Věstník literární.  
 
Partner of
EuDML logo