Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 77, 1952 (Časopis pro pěstování matematiky)

109-124 Cesty a úspěchy sovětské matematiky.  Čech, Eduard
125-145 Základy theorie integrálu v Euklidových prostorech. [II.].  Mařík, Jan
147-173 Spojitost v metrických prostorech.  Vilhelm, Václav; Vitner, Čestmír
175-183 Devadesát let Jednoty čsl. matematiků a fysiků.  Vetter, Quido
185-189 Recense článků a knih.  
191-193 Matematická statistika a počet pravděpodobnosti v Sovětském svazu.  Janko, Jaroslav
193-194 Algebra v Sovětském svazu.  Kořínek, Vladimír
194-196 O úkolech Ústavu pro aplikovanou matematiku Maďarské akademie věd.  Vincze, J.
196-197 Nelineární pružnost.  Kroupa, František
197-202 Rotující kotouč v plastickém stavu.  Hampl, Miloslav
203-204 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo