Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 4, 1968 (Kybernetika)

(295)-317 Sémantika otázky v problémové situaci.  Tondl, Ladislav
(318)-330 Automatická syntaktická analýza českého textu (Experiment).  Pala, Karel
(331)-334 Sampled-data controls and the bilinear transformation.  Prouza, Ludvík
(335)-341 Adaptive closed loop control of some special plants by means of the gradient model - without plant identificaion.  Maršík, Jaroslav
(342)-355 O Eatonově-Zadehově metodě.  Sladký, Karel
(356)-363 Optimalizácia $n$-rozmernej spojitej funkcie.  Sloboda, Fridrich
(364)-382 On an interpersonal hypothesis in the semiotic of music.  Knobloch, Ferdinand; Juna, Jaromír; Junová, Hana; Koutský, Zdeněk
(383)-390 O preferenci léčebných metod.  Vítek, Pavel
391-397 Recenze.  
398-400 Přehled literatury.  
401-402 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo