Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 9, 1959 (Mathematica Slovaca)

Matematicko-fyzikálny časopis (1953-1966)

3-14 Absolútne konvergentné rady a dyadické rozvoje.  Šalát, Tibor
15-18 Svetlovod.  Šácha, Juraj
19-28 Koncentrácia voľných nosičov náboja v nehomogénnom polovodiči s jedným typom vodivosti.  Krempaský, Július
29-45 Izotopická spektrálna analýza olova; časť I.  Zajdeľ, A. N.; Žiglinskij, A. G.; Čajko, J.
46-68 Izotopická spektrálna analýza olova; časť II.  Zajdeľ, A. N.; Žiglinskij, A. G.; Čajko, J.
69-71 Zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo