Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 54-01
References:
[1] P. S. Alexandrov, //O ponjatii prostranstva v topologii,// UMN, sv. 2 č. 1, 1947, str. 5. [2] V. A. Jefremovič: Infinitěsimalnyje prostranstva. DAN SSSR, sv. 76, 1951, str. 241.
[3] V. A. Jefremovič, //Geometrija blizosti I,// Mat. sb., sv. 31, 1952, str. 189. [4] J. M. Smirnov: O metrizacii topologičeskich prostranstv. UMN, sv. 6, č. 6, 1951, str. 100.
[5] J. M. Smirnov: Otobraženija sistěm otkrytych množestv. Mat. sb., sv. 31, 1952, str. 152.
[6] J. M. Smirnov: O prostranstvach blizosti. DAN SSSR, sv. 84, 1952, str. 895.
[7] N. Bourbaki: Actualités scientifiques et industrielles. sv. 858, 1942.
Partner of
EuDML logo