Previous |  Up |  Next

Article

Title: Přibližné řešení nelineární diferenciální rovnice typu $f(x)\frac{d^2x}{dt^2}+g(x)\frac{dx}{dt}+h(x)=\varPhi(t)$ (Czech)
Title: Approximate solution to differential equation of the type $f(x)\frac{d^2x}{dt^2}+g(x)\frac{dx}{dt}+h(x)=\varPhi(t)$ (English)
Author: Kubík, Stanislav
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1956
Pages: 234-241
.
Category: math
.
MSC: 34C15
.
Date available: 2010-06-07T06:46:38Z
Last updated: 2012-08-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/137136
.
Reference: Andronov, Chajkin: Theory of Oscillations.New Yersey 1949 (překlad z ruštiny).
Reference: J. J. Stoker: Nělinéjnyje kolebanija v mechaničeskich i električeskich sistěmach.Moskva 1952 (překlad z angličtiny).
Reference: S. Kubík: Řešeni nelineárního obvodu napájeného střídavým napětím.Slaboproudý obzor, 1956, č. 7.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_01-1956-3_3.pdf 1.425Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo