Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 1, 1956 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

219-226 Kriteria hrubých chyb měření.  Machek, J.
227-233 Jeden způsob sumace divergentních řad.  Haňková, Bohuslava
234-241 Přibližné řešení nelineární diferenciální rovnice typu $f(x)\frac{d^2x}{dt^2}+g(x)\frac{dx}{dt}+h(x)=\varPhi(t)$.  Kubík, Stanislav
242 Příspěvek k proniku dvou ploch.  Kepr, Bořivoj
243-247 Transuranové prvky.  Lavruchina, A. K.
248-258 Elektronické počítací stroje.  Majorov, F. V.
258-269 Ultrazvuk a jeho technické využití.  Kubík, Stanislav
269-281 Tekuté helium.  Andronikašvili, E. L.
282-288 K problému vztahu »perioda-svítivost« u dlouhoperiodických cefeid.  Sekanina, Zdeněk
289-295 Boj materialismu s idealismem v matematice.  Gněděnko, B. V.; Kalužnin, L.
295-298 Obecná theorie relativity nebo theorie gravitace?.  Širokov, M. F.
299-305 Pole jako forma hmoty.  Smirnov, G. P.; Bron, O. B.
306-310 Podíl astronomie na Mezinárodním geofysikálním roku 1957—1958.  Valníček, Boris
310-312 VI. mezinárodni astronautický kongres.  Ogorodnikov, K. F.
313-316 Zprávy.  
317-319 František Josef Gerstner.  Psota, František
319-323 Vynikající sovětský fysik A. F. Joffe.  Kvasil, Josef
323-328 Vědec a politik Benjamin Franklin.  Kracík, J.
329-339 Matematika v technice.  Schmidtmayer, Josef
340-345 O pojmu síly ve fysice.  Kompanějec, A. I.
346-[352] Recense.  
[352a] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo