Previous |  Up |  Next

Article

Title: Lokální limitní věta pro součet nezávislých, stejně rozdělených náhodných veličin (Czech)
Title: Local limiting theorem for a sum of independent equally distributed random variables (English)
Title: О локальной предельной теореме для одинакого распределенных независимых слагаемых (Russian)
Author: Gněděnko, B. V.
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1956
Pages: 3-13
.
Category: math
.
MSC: 60B12
Note: Z časopisu Wiss. Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Math.-naturwiss. Reihe, č. 4, roč. III, 1953/54, 287—293, přeložil Jindřich Branžovský. (Czech)
Note: Translated from Wiss. Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Math.-naturwiss. Reihe, no. 4, vol. III, 1953/54, 287—293, by Jindřich Branžovský. (English)
.
Date available: 2010-06-21T08:50:33Z
Last updated: 2012-08-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/137253
.
Reference: [1] P. Lévy: Théorie de ľaddition des variables aléatoires.Paris, 1937.
Reference: [2] H. Cramér: Random variables and probability distributions.Cambridge 1937, ruský překlad Moskva 1947.
Reference: [3] A. Ja. Chinčin: Predělnyje těoremy dlja summ nizavisimych slučajnych veličin.GONTI 1938.
Reference: [4] B. V. Gnӗdӗnko A. N. Kolmogorov: Predělnyje raspredělenija dlja summ nizavisimych slučajnych veličin.GITTL 1949, maďarské vydání Budapešť 1951.
Reference: [5] A. Ja. Chinčin: Matimatičeskije osnovanija statističeskoj mechaniky.Gostӗchisdat 1943, vyšlo také anglicky.
Reference: [6] A. Ja. Chinčin: Ob analitičeskom apparatě fizičeskoj statistiki.Trudy mat. in-a i. V. A. Stěklova, sv. 33, 1950.
Reference: [7] A. Ja. Chinčin: Matimatičeskije osnovanija kvantovoj statistiki.GITTL 1951.
Reference: [8] H. Cramér: On the composition of elementary errors.Skand. Aktuarientidiskrift, 1928, 13-74, 141-180.
Reference: [9] R. Mises: Generalizzazione di un theorema sulla probabilita della somma di un numera illimitato di variabili casuali.Giornale delľIst. degli Attuaгi, sv. 5, 1934, 483-495.
Reference: [10] G. M. Bayli: O lokalnoj predělnoj těoreme těorii verojatnostěj.Uč. zap. Sveгdlovskogo un. 2, 1937, 7-24.
Reference: [11] C. Essen: Fourier analysis of distribution functions. A math. study of the Laplace-Gaussien law.Acta Math. 77, 1945, 1-125. MR 0014626
Reference: [12] B. V. Gnědӗnko: O lokalnoj predělnoj těoreme těorii verojatnostěj.UMN, sv. 3, č. 3, 1948, 187-194.
Reference: [14] B. V. Gněděnko: O lokalnoj těoreme dlja oblastěj normalnogo pritjaženija ustojčivych zakonov.DAN SSSR, sv. 66, č. 3, 1949, 325-326. MR 0048731
Reference: [15] B. V. Gněděnko: O lokalnoj predělnoj těoreme dlja slučaja beskoněčnoj dispersii.Sb. tr. in-a mat. AN USSR, č. 12, 1949, 22-30. MR 0048731
Reference: [16] B. V. Gněděnko: O lokalnoj těoreme dlja predělnych ustojčivych raspredělenij.Ukr. mat. ž., sv. 1, č. 4, 1949, 3-15.
Reference: [17] B. V. Gněděnko: Ob oblasti pritjaženija normalnogo zakona.DAN SSSR, sv. 71, č. 3, 1950, 425-428.
Reference: [18] J. L. Rvačeva: Bagatomirna lokalna těorema dlja graničnych stijkich rozpodiliv.DAN USSR, č. 3, 1950, 183-189.
Reference: [19] J. L. Rvačeva: Mnogomernaja lokal'naja těorema dlja predělnych ustojčivych raspredělenij.Tr. in-a mat. i mech. AN UzSSR, č. X, část I, 1953, 106-121.
Reference: [20] B. V. Gněděnko V. S. Koroljuk: Děkilka zauvažen do těorii oblastěj pritjaganija stijkich rozpodiliv.DAN USSR, č. 4, 1950, 275-278.
Reference: [21] B. V. Gněděnko: Něskolko zamečanij o lokalnoj predělnoj těoreme dlja plotnostěj.Mat. sb. Kij. gos. un., č. 5, 1951, 21-28. MR 0386951
Reference: [22] Ju. V. Prochorov: Lokalnaja těorema dlja phtnostěj.DAN SSSR, sv. 83, č. 6, 1952, 797-800.
Reference: [23] S. Bochnex, K. Chandrasekharen: Fourier transforms.Ann. of. Math. Studies, č. 19, 1949.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_01-1956-1_2.pdf 1.713Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo