Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Chobola, Zdeněk: Profesor Josef Šikula pětašedesátiletý. Lávička, Miroslav: The european honours courses in history of mathematics 1997. Velichová, Daniela: Špeciálny sefi európsky seminár o geometrii v inžinierskom vzdelávaní. Bečvář, Jindřich: III. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. Bečvář, Jindřich: Historie matematiky XVIII. Zlatník, Čeněk: "Matematika na vysokých školách" podruhé. Eckertová, Ludmila: Přehlídka videofilmů o fyzice se seminářem. Kopincová, Edita: 17. seminář samostatné odborné skupiny JČMF pro geometrii a počítačovou grafiku. Malý, Marek: Česká statistická společnost v roce 1997. Vostrý, Petr: Strouhalovská přednáška z fyziky. Netuka, Ivan: Vzpomínka na profesora Vojtěcha Jarníka (22.12.1897-22.9.1970).
Partner of
EuDML logo