Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 43, 1998 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

89-99 Vznik a vývoj teorie grafů.  Šišma, Pavel
100-103 Záludnosti poruchové teorie.  Fischer, Jan
104-107 Zobecnění Velké Fermatovy věty: Bealova domněnka a problém o cenu.  Mauldin, R. Daniel
107-118 Ultrarychlá optická spektroskopie.  Malý, Petr
119-129 Přechod jádra volného proudu nízkoteplotního plazmatu do chaosu.  Krejčí, Luděk; Dolínek, Vladimír; Šára, Luděk; Něnička, Václav; Hlína, Jan
130-135 O Erdösově čísle.  de Castro, Rodrigo
136-138 Poznámka k odrazu a lomu vln na rovinném rozhraní.  Dušek, Miloslav
139-150 Zahrnutí atmosférického prachu do 2-D klimatického modelu.  Halenka, Tomáš
151-156 Zdeněk Horák (1898-1987).  Vybíral, Bohumil
156-159 Vzpomínka na profesora Trkala (ke 110. výročí jeho narození).  Brdička, Miroslav
159-173 Jubilea a zprávy.  
173-175 Ze života JČMF.  
175-[176a] Nové knihy.  
[176b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo