Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Praktická fyzika. Universum, Praha 1947, 732 s., 2. vyd.: SNTL, Praha 1954, 3. vyd.: SNTL, Praha 1958.
[2] Fyzika hmoty a záření. Knihovna SPASE, Praha 1949, 472 s., 2. vyd.: Stát. naklad. učebnic, Praha 1951, 3. vyd.: SPN, Praha 1954.
[3] Početní zpracování fyzikálních měření. SPN, Praha 1953, 118 s.
[4] Krupkou, F., Šindelářem, V.: Základy technické fyziky. Práce, Praha 1954, 922 s., 2. vyd.: Praha 1955. Slovenský překlad: Práca, I. díl – Bratislava 1953, II. díl – 1954, III. díl – 1956.
[5] Úvod do molekulové a atomové fyziky. SNTL, Praha 1955, 472 s., 2., rozšíř. vyd.: Praha 1957, 536 s.
[6] Krupkou, F., Šindelářem, V.: Technická fyzika. SNTL, Praha 1960, 1435 s., 2. vyd.: Praha 1961.
[7] Kučerou, J.: Tenzory v elektrotechnice a ve fyzice. NČSAV, Praha 1963, 796 s.
[8] Krupkou, F.: Fyzika. SNTL, Praha 1966, 904 s., 2., rozšíř. vyd.: Praha 1976, 1130 s., 3. vyd.: Praha 1981.
Partner of
EuDML logo