Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A45
References:
[1] Jan Marek Marci 1595–1667. Život, dílo, doba. Sborník přednášek k 400. výročí narození. ROSA Lanškroun 1995; Ioannes Marcus Marci a Kronland 1595–1667, ed. P. Svobodny, Praha Karolinum 1996; Štoll I.: Jan Marek Marci, 1. sv. edice Velké postavy vědeckého nebe, Prometheus, Praha 1996.
[2] Marek, J.: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky 5 (1960), str. 210; 7 (1962), str. 62; 8 (1963), str. 5; 9 (1964), str. 71; Pokroky matematiky, fyziky a astronomie (1967), str. 356.
[3] Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 3, Prague 1967. Zbl 1103.35360
[4] Štoll, I.: Jan Marek Marci v dějinách fyziky. Historie matematiky II, (red. J. Bečvář, E. Fuchs), sborník z 2. semináře o historii matematiky (Jevíčko, srpen 1995), JČMF, Prometheus, Praha 1996.
Partner of
EuDML logo