Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Chrapan, Ján: RNDr. Albert Hlaváč 70ročný. [Folta, Jaroslav:] Šedesát let RNDr. Luboše Nového, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Šedesát let doc. V. Juráka. Drbohlav, Karel: Vzpomínkové ohlédnutí za akademikem Vladimírem Kořínkem. Katriňák, Tibor: Medzinárodná konferencia o algebre. Charamza, Pavel; Mazurová, Lucie: 6. evropské setkání mladých statistiků. Koreňová, Božena: Exod Pytagoras 1989.
Partner of
EuDML logo