Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 35
Issue: 3
Year: 1990
Pages: 157-167
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Chrapan, Ján: RNDr. Albert Hlaváč 70ročný. [Folta, Jaroslav:] Šedesát let RNDr. Luboše Nového, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Šedesát let doc. V. Juráka. Drbohlav, Karel: Vzpomínkové ohlédnutí za akademikem Vladimírem Kořínkem. Katriňák, Tibor: Medzinárodná konferencia o algebre. Charamza, Pavel; Mazurová, Lucie: 6. evropské setkání mladých statistiků. Koreňová, Božena: Exod Pytagoras 1989. (Czech)
.
Date available: 2010-12-10T00:42:50Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/137612
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_35-1990-3_7.pdf 2.075Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo