Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Milan Vlach, Karel Zimmermann: 70 let profesora Františka Nožičky. Jaroslav Černý: Šedesát pět let profesora Rektoryse. Lukáč, Pavel: K šedesátinám profesora Václava Prossera. Jankovský, Zdeněk: Profesor Jan Veit šedesátníkem. Bajla, Peter; Dedera, Pavel; Chrapan, Ján: K výročiu doc. Zdenka Vaška. Král, Josef; Lukeš, Jaroslav; Netuka, Ivan; Veselý, Jiří: Mezinárodní konference o teorii potenciálu. Jankovský, Zdeněk: Československo-rakouské sympozium o geometrii.
Partner of
EuDML logo