Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 33, 1988 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-80 Vysokoteplotní supravodivost - revoluce ve fyzice pevné fáze.  Gregor, Vladimír; Kuzník, Jan; Odehnal, Milan; Šebek, Josef
81-94 Medze efektivnosti paralelných výpočtových systémov.  Wiedermann, Juraj
94-97 Komentáře k článku M. Rojka a L. Pekárka „Pokus o novou koncepci vyučování fyzice na střední škole‟.  Černohorský, Martin; Sedlák, Bedřich
97-99 Trojí přínos matematiky, fyziky a Jednoty. K 125. jubileu JČSMF.  Frei, Václav
99-101 ISTAM 87 - Bělehrad.  Zajíček, Luděk
101-111 Jubilea a zprávy.  
111-[120a] Ze života JČSMF.  
[120a] Nové knihy.  
[120b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo