Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A70
Summary:
Havel, Václav: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína Špeldu, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl sedmdesátníkem. Novák, Josef: K šedesátinám docenta Luďka Granáta. Malíšek, Vladimír: RNDr. Jaromír Široký - šedesátiletý. Mikolášová, Věra: Mezinárodní konference o diferenciální geometrii a jejích aplikacích. Kufner, Alois; Pázman, Andrej: Medzinárodné matematické centrum S. Banacha. Matula, Miloš: Kolik je na světě matematiků?
Partner of
EuDML logo