Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 35
Issue: 4
Year: 1990
Pages: 228-236
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Havel, Václav: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína Špeldu, DrSc. Jankovský, Zdeněk: Profesor Milan Pišl sedmdesátníkem. Novák, Josef: K šedesátinám docenta Luďka Granáta. Malíšek, Vladimír: RNDr. Jaromír Široký - šedesátiletý. Mikolášová, Věra: Mezinárodní konference o diferenciální geometrii a jejích aplikacích. Kufner, Alois; Pázman, Andrej: Medzinárodné matematické centrum S. Banacha. Matula, Miloš: Kolik je na světě matematiků? (Czech)
MSC: 01A70
.
Date available: 2010-12-10T00:57:56Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/137820
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_35-1990-4_7.pdf 1.675Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo