Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kluvanec, D.; Volf, I.: Fyzikální olympiáda v r. 1991. Kluvanec, Daniel; Volf, Ivo: 22. mezinárodní fyzikální olympiáda. Milota, Jaroslav: 4. mezinárodní škola o dynamických systémech. Štulajter, F.; Kalas, J.: Vedecký seminár venovaný pamiatke zosnulých profesorov prof. RNDr. Karla Winkelbauera, DrSc, a prof. RNDr. Tibora Neubrunna, DrSc. Lukáč, Pavel: Mezinárodní konference: Hranice zrn, rozhraní a mechanické vlastnosti.
Partner of
EuDML logo