Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 37, 1992 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-79 Gustave Choquet: vzpomínky a názory.  Schmidt, Marian
80-95 Zpracování meteorologických informací - hlavní úkol současné meteorologie.  Baťka, Michal
95-113 Kovové supermriežky.  Lobotka, Peter; Majková, Eva; Vávra, Ivo; Luby, Štefan
114-117 Metóda najmenších štvorcov v laboratórnom cvičení.  Dillinger, J.; Halúsková, S.; Dillingerová, M.
117-119 Činnost Německé fyzikální společnosti v oblasti vzdělávání.  Brockmeyerová-Fenclová, Jitka
120-126 Jubilea a zprávy.  
126-127 Ze života JČSMF.  
128-[128a] Nové knihy.  
[128b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo