Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Dušek, František: Dvojí jubileum Doc. Vítězslava Jozífka. Kowalski, Oldřich: Šestá všesvazová konference o současných problémech geometrie. Zítek, František: XVII.mezinárodní matematická olympiáda.
Partner of
EuDML logo