Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 20, 1975 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

301-307 Henri Lebesgue (K stému výročí narození).  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
308-314 Jak mluvit o matematice.  Halmos, Paul R.
315-319 Výroky Alberta Einsteina.  Jedinák, Dušan
320-331 Tajemství krystalů.  Puščarovskij, D. J.
332-339 Netradiční aplikace dyadické soustavy.  Mišoň, Karel
340-341 200 let meteorologické observatoře v Praze - Klementinu.  Bělohlávek, Vlastimil
341-344 Dva velcí spektroskopisté.  Exner, Pavel
344-349 Newtonova formulace prvního pohybového zákona.  Černohorský, Martin
349-350 Fyzikální olympiáda - jedna složka práce s talentovanými žáky.  Simerský, Mojmír
350-354 Jubilea a zprávy.  
354-[356a] From the life of the Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists.  
[356b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo