Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A70
Summary:
Machala, František; Srovnal, Josef: Zemřel prof. RNDr. Josef Šimek. Černý, Jaroslav: Zemřel doc. Ota Setzer. Boček, L.; Lešanovský, A.: Čest památce Františka Zítka. Kopas, Melichar: K životnému jubileu a k úmrtiu doc. RNDr. Karola Rečičára, CSc. Kravařik, Jozef: Profesor Kracík šedesátníkem. Novák, Vilém; Riečan, Beloslav: K šedesátinám Jiřího Nekoly. Pondělíček, Bedřich: K šedesátinám docenta Jiřího Gregora. Tokariková, Eva: Vedecký seminár pri príležitosti 130. výročia narodenia Aurela Stodolu, technika a vedca svetového mena.
Partner of
EuDML logo