Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 35, 1990 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-12 Matematické texty a osobní počítače.  Ulrych, Oldřich; Veselý, Jiří; Vosmanský, Jaromír
12-22 Nový pohled na algoritmickou matematiku.  Lovász, László
23-33 Těžké fermiony v aktinoidových sloučeninách.  Havela, Ladislav; Sechovský, Vladimír
33-38 Kvantový svět ve škole a doopravdy.  Velický, Bedřich
38-46 Jubilea a zprávy.  
46-54 Ze života JČSMF.  
54-56 Nové knihy.  
[56b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo