Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Neruda, J.: Prof. Dr. Emil Weyr. Humoristické listy 23 (1881), č. 40, 1. 10. 1881 (podobizna).
[2] Dr. Emil Weyr. Světozor 8 (1874), č. 32, 375 (7. 8.) — podobizna na str. 373.
[3] Prof. dr. Emil Weyr, slavný mathematik český. Národní listy 31. 1. 1894.
[4] Pohřeb dvor. rady dra. Emila Weyra. Národní listy 31. 1. 1894.
[5] Prof. dr. Emil Weyr, slavný mathematik český. Zlatá Praha 11 (1894), 135 (č. 12 z 2. 2. 1894).
[6] Pánek, A.: O životě a působení dra Emila Weyra. ČPMF 24 (1895), 163–224 (též samostatně, JČM 1894, 64 stran).
[7] Kohn, G.: Emil Weyr. Jahresber. der deutschen Math.-Vereinigung 4 (1894–95), 24–33.
[8] Kohn, G.: Emil Weyr. Monatshefte für Mathematik und Physik 6 (1895), 1–4. MR 1546325
[9] Posejpal, V.: Dějepis Jednoty českých Mathematiků. Praha 1912.
[10] K památce slavného matematika Emila Weyra. (K stému výročí narozenin.). Lidová demokracie 1. 9. 1948.
[11] Kleine Chronik. Neue Freie Presse, 26. 1. 1894, 29. 1. 1894.
[12] Pánek, A.: Pamětní řeč o Emilu Weyrovi. Almanach ČAVU 5 (1895), 106–112.
[13] Sté výročí narození Emila Weyra. ČPMF 75 (1950), D217–D218.
[14] Sto let od narození Emila Weyra. Rozhledy mat.-přírod. 28 (1948–49), 10–11.
[15] Osobní fond Františka Weyra. Archiv AV ČR.
Partner of
EuDML logo