Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 39, 1994 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-94 Hilbert & Schmidt aneb O jednom mezníku v historii matematiky.  Pietsch, Albrecht
95-101 Je příliš mnoho b.a d. matematiků.  Henriksen, Melvin
102-107 Sto let od smrti Emila Weyra.  Bečvář, Jindřich
108-112 Chaos a fantazie.  Wojtczak, Leszek
113-116 Základní výzkum - investice do budoucnosti.  Frühwald, Wolfgang
116-121 Kvalifikační profily žádané u absolventů fyziky.  Sahm, Jürgen
122-124 Jubilea a zprávy.  
124-126 Ze života JČSMF.  
127-128 Nové knihy.  
[128b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo