Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Gosman, Alexandr; Kraus, Ivo; Šeda, Josef: K nedožitým 80. narozeninám akademika Františka Běhounka. Greguš, Michal: Osemdesiat rokov profesora Otakara Borůvku. Chlebeček, Aleš; Keprt, Milan: Zpráva z celostátní porady pracovníků kateder fakult vzdělávajících učitele a pracovníků kabinetů fyziky KPÚ.
Partner of
EuDML logo