Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 24, 1979 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-146 Sjezdy JČSMF a JSMF.  
147-153 O našem vztahu k neutronové bombě.  Úlehla, Ivan
153-160 Albert Einstein a politická reakce v imperialistickém Německu po první světové válce.  Schlicker, Wolfgang
161-162 Kaleidoskop vzpomínek při příležitosti osmdesátin akademika Kořínka.  Beran, Ladislav; Procházka, Ladislav
163-173 O dialektice v matematice. III.  Brieskorn, Egbert
173-179 Jubilea a zprávy.  
179-[180a] Nové knihy.  
[180b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo