Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kraemer, Emil; Müllerová, Jana: Třetí mezinárodní kongres o vyučování matematice. Košťál, Rostislav: Devátá mezinárodní fyzikální olympiáda v Budapešti.
Partner of
EuDML logo