Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Čižmár, Ján: Za profesorom Medekom. Adámek, Jiří: Rozloučení s Janem Reitermanem. Havela, L.; Sechovský, V.: Kolokvium o systémech s 5f elektrony. Nývlt, Miroslav: Mezinárodní konference o materiálovém výzkumu. Kováčik, V.; Sechovský, V.: Mezinárodní konference o systémech se silně korelovanými eletrony - SCES '92. Drábek, Pavel: 1st World Congress of Nonlinear Analysts. Lukáč, Pavel: Evropská vědecká konference: Základní aspekty dislokačních interakcí. Marek, Ivo: Zpráva o 4. mezinárodním sympoziu o numerické analýze (ISNA '92). Nožička, František: Zpráva o konferenci: Matematická optimalizace - teorie a aplikace v ekonomii a technice.
Partner of
EuDML logo