Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 38, 1993 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-81 Věnováno Václavu Hlavatému (Některé dokumenty o životě a díle).  Kowalski, Oldřich
82-86 Diferenciální geometrie a fyzikální teorie.  Lichnerowicz, André
87-94 Pokusy s dvojštěrbinou - nové testy kvantové teorie.  Podolský, Jiří
95-101 Heinz Bauer čestným doktorem Univerzity Karlovy.  Král, J.; Lukeš, J.; Netuka, I.; Veselý, J.
101-109 Krize výuky fyziky a východisko.  Nachtigall, D.
109-122 Jubilees and news.  
123-126 Ze života JČSMF.  
127-128 Nové knihy.  
[128b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo