Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kolektiv Katedry exp. fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ: Za profesorom Jurajom Danielom-Szabóom. Staníček, Jaroslav: 14. Eurofyzikálna konferencia jadrovej fyziky. Chrapan, Ján; Zastawny, Andrzej: O budúcnosti spolupráce v meraniach vysokej presnosti. Lukáč, Pavel: Mezinárodní konference o nelineárních jevech ve fyzice a nechanice kondenzovaných látek. Grygar, Jiří: Kometa na počest sjezdů JČSMF - JČMF + JSMF. Netuka, Ivan; Veselý, Jiří: Ohlédnutí za matematickou soutěží vysokoškoláků.
Partner of
EuDML logo