Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 36
Issue: 4
Year: 1991
Pages: 242-246
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Kolektiv Katedry exp. fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ: Za profesorom Jurajom Danielom-Szabóom. Staníček, Jaroslav: 14. Eurofyzikálna konferencia jadrovej fyziky. Chrapan, Ján; Zastawny, Andrzej: O budúcnosti spolupráce v meraniach vysokej presnosti. Lukáč, Pavel: Mezinárodní konference o nelineárních jevech ve fyzice a nechanice kondenzovaných látek. Grygar, Jiří: Kometa na počest sjezdů JČSMF - JČMF + JSMF. Netuka, Ivan; Veselý, Jiří: Ohlédnutí za matematickou soutěží vysokoškoláků. (Czech)
.
Date available: 2010-12-10T22:01:29Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138405
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_36-1991-4_6.pdf 1.182Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo