Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Červený, V.: Čs. čas. fyz. 33 (1983), 433.
[2] Brdička, M: Mechanika kontinua. NČSAV, Praha 1959.
[3] Šolc, M., Zahradník, J.: Astronomie, astrofyzika a geofyzika (skripta). SPN, Praha 1987.
[4] Schenková, Z., Schenk, V., Zahradník, J.: Čs. čas. fyz. 33 (1983), 433.
[5] Schenková, Z., Schenk, V.: Věda a technika mládeži 41 (1987), 15.
[6] Zahradník, J., Moczo, P., Hron, F.: Nat. Hazards 10 (1994), 15.
Partner of
EuDML logo