Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zemětřesení - nepřítel i přítel (Czech)
Title: Earthquake - an enemy and a friend (English)
Author: Zahradník, Jiří
Author: Janský, Jaromír
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 40
Issue: 4
Year: 1995
Pages: 173-181
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T13:48:06Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138429
.
Reference: [1] Červený, V.: .Čs. čas. fyz. 33 (1983), 433.
Reference: [2] Brdička, M: Mechanika kontinua.NČSAV, Praha 1959.
Reference: [3] Šolc, M., Zahradník, J.: Astronomie, astrofyzika a geofyzika (skripta).SPN, Praha 1987.
Reference: [4] Schenková, Z., Schenk, V., Zahradník, J.: .Čs. čas. fyz. 33 (1983), 433.
Reference: [5] Schenková, Z., Schenk, V.: .Věda a technika mládeži 41 (1987), 15.
Reference: [6] Zahradník, J., Moczo, P., Hron, F.: .Nat. Hazards 10 (1994), 15.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_40-1995-4_2.pdf 1.314Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo