Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Dethlefsen, T.: Osud jako šance. O. Svoboda, Brno 1992.
[2] Růžička, R.: Fenomén informace ve vztahu k homeopatii. Medica revue, 6/96, 38–39, 1996.
[3] Málek, P.: Historie a současnost homeopatie. Vesmír 69 (1990), 69–72.
[4] Heřt, J.: Homeopatie, clusterová medicína, anthroposofická medicína. Medicína pro třetí tisíciletí?. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997.
[5] Plášek, J., Zvárová, J.: Je homeopatické léčení účinnější než placebo?. Čas. lék. čes. 135 (1996), 575–579..
[6] Davenas, E., Beauvais, F., Amara, J., Overbaum, M., Robinzon, B., Miadonna, A., Tedeschi, A., Pomeranz, B., Fortner, P., Belon, P., Sainte-Laudy, J., Poitevin, B., Benveniste, J.: Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE. Nature 333 (1988), 816–818.
[7] Maddox, J., Randi, J., Stewart, W. W.: “High-dilution” experiments a delusion. Nature 334 (1988), 287–290.
[8] Maddox, J.: Waves caused by extreme dilution. Nature 335 (1988), 760–763.
[9] Málek, P.: Benvenistova aféra. Vesmír 68 (1989), 395–397.
[10] Bienert, W.: Slovník katolické dogmatiky. MCM, Olomouc 1994.
[11] II., Jan Pavel: Projev k Papežské akademii věd 29. 10. 1990. Universum 5/92 (1992), 1–4.
[12] Huth, J.: Krize “Krize objektivity”. Čs. čas. fyz. 44 (1994), 379–382.
[13] Welsh, W.: Naše postmoderní moderna. Zvon, Praha 1994.
[14] Novotný, J.: Co je postmodernismus?. Čs. čas. fyz. 44 (1994), 373–375.
[15] Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1992.
Partner of
EuDML logo