Previous |  Up |  Next

Article

Title: Fyzika pevných látek - stále významnější oblast fyziky (Czech)
Title: Solid state physics - more and more significant field of physics (English)
Author: Osip'jan, Ju. A.
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 22
Issue: 5
Year: 1977
Pages: 269-277
.
Category: physics
.
Note: Z časopisu Priroda 1975, č. 10, interview s ředitelem Ústavu fyziky pevných látek AV SSSR Ju. A. Osip'janem přeložil M. Rozsíval. (Czech)
Note: An interview with Ju. A. Osip'jan, Priroda 1975, No. 10. Translated by M. Rozsíval. (English)
.
Date available: 2010-11-17T09:37:40Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138484
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_22-1977-5_4.pdf 1.154Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo